×

Aktywna tablica

W ramach sieci współpracy w programie „Aktywna tablica” nawiązaliśmy kontakt z nauczycielami z innych żorskich szkół:
Zespół Szkół Nr 3 w Żorach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
Zespół Szkół nr 1 im. Karola Miarki w Żorach
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach

Harmonogram lekcji otwartych:

 1. 25.01.2021 r. Zadania do egzaminu zawodowego- wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych- Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych, klasa 3TA, nauczyciel: Monika Siwek
 2. 29.01. 2021 r.  Reguła trójpodziału w fotografii – Grafika komputerowa, klasa 1B, nauczyciel: Olga Konarzewska
 3. 22.03. 2021 r.  Eksplozja uczuć w Dziadach, czyli o kreacji Gustawa-Konrada – Język polski, klasa 2TD, nauczyciel: Katarzyna Marecka
 4. 24.03.2021 r. Genial.ly – tworzenie prezentacji, escape room, interaktywnych grafik – Pracownia publikacji cyfrowych, klasa 2TB, nauczyciel: Katarzyna Maryjosz

9.02.2021 r. odbyło się spotkanie dla nauczycieli na temat używania TIK w edukacji: „Aplikacje online wspomagające nauczanie na odległość”.
Przykładowe scenariusze zajęć.

Nasze działania w w ramach programu

 1. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz grupy nauczycieli „AKtywna Tablica 2020”, która wspiera Dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
  Koordynatorem programu w naszej szkole jest Katarzyna Maryjosz.

  W skład grupy „Aktywnej Tablicy 2020” wchodzą:
  Aneta Polok
  Anetta Migas
  Agata Kopiec
  Beata Sedivy
  Julita Płażewska
  Katarzyna Marecka
  Luiza Peła
  Marzena Ledwoń
  Marzena Krauze
  Marzena Kowalczyk-Raczek
  Monika Kiełkowska
  Monika Siwek
  Olga Konarzewska
  Tomasz Śliwka
 2. Przygotowanie harmonogramu realizacji programu „Aktywna Tablica 2020”.
 3. Stworzenie zespołu Microsoft Teams. Pierwsze zebranie zespołu „Aktywnej Tablicy 2020” – 26.01.2021 r. Podział zadań w programie, omówienie sposobu i czasu ich realizacji.
 4. Udział koordynatora w trzech spotkaniach „Aktywnej tablicy”. Pierwsze spotkanie „Aktywnej tablicy 2020” odbyło się online 27.01.2021 r., drugie 17.03.2021 r. Trzecie spotkanie odbędzie się w maju.
 5. Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 6. Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami ws. utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
 7. Organizowanie spotkań nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w ramach sieci.
 8. Organizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
 9. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
 10. Wykorzystywaniu w szerokim zakresie TIK na zajęciach edukacyjnych.
 11. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, okresowych sprawozdań z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-7 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier i problemów w realizacji Programu.
 12. Prowadzenie dokumentacji programu: konspekty (scenariusze) zajęć, harmonogramy realizacji TIK w poszczególnych klasach, harmonogram lekcji otwartych i realizacji programu, sprawozdanie z działań w programie (do 15.06.2021 r.), zaświadczenia ze szkoleń TIK
 13. Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora programu.

O programie  „AKTYWNA TABLICA”
Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
W Programie „Aktywna tablica” udział bierze również nasza szkoła. W ramach programu zakupiono 6 laptopów wraz ze słuchawkami do wykorzystania zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.
Szkoła równolegle realizuje projekt edukacji cyfrowej “Lekcja: Enter”, w którym prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Nauczyciele w nich uczestniczący mogą wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i uczniów, odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii, urozmaicić lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia oraz tworzyć własne treści cyfrowe.

Skip to content