×

Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców

Jacek Arasim (kl. 4E) – przewodniczący

Aneta Mrowiec (kl. 3D)- skarbnik

Magdalena Kamińska (kl. 4F) – sekretarz

Członkowie zarządu: Andrzej Kuczyński, Ireneusz Chochliński
 

Komisja rewizyjna

Agata Bińkowska
Joanna Kurowska
Klaudia Moczulska

Informacja dla Nauczycieli oraz Samorządu Uczniowskiego

Paragon zakupionych rzeczy do kwoty 450 pln musi posiadać NIP: 6511706371
zaś w przypadku faktury ma ona być wystawiona na dane :

Gmina Miejska Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
NIP: 6511706371
Odbiorca: Rada Rodziców Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach

KONTO RADY RODZICÓW

Numer konta: 6984 5600 0920 0100 2431 4600 01

Wpłata z dopiskiem: Rada Rodziców – darowizna na rzecz szkoły i klasa do której uczęszcza wychowanek

adres e-mail: radarodzicow.zsbi@gmail.com

Regulamin_Rady_Rodziców_Technikum_nr_1

Oferta prowadzenia rachunku Rady Rodziców

Skip to content