×

Rada Rodziców

 

KONTO RADY RODZICÓW

Numer konta: 6984 5600 0920 0100 2431 4600 01

Wpłata z dopiskiem: Rada Rodziców – darowizna na rzecz szkoły i klasa do której uczęszcza wychowanek

adres e-mail: radarodzicow.zsbi@gmail.com

regulamin rady rodzicow

Oferta prowadzenia rachunku Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców

Grzegorz Pitlok (kl. III Te) – przewodniczący

Jacek Arasim (kl. I E)- skarbnik

Danuta Ryguła (kl. I Ta) – sekretarz

Grzegorz Wróbel (kl. III Tc) – członek zarządu

Wioletta Hajdus-Lewandowska (kl. I Te) – członek zarządu

 

Komisja rewizyjna

Izabela Głowacka (kl. IVTa)

Agnieszka Pawelec (kl.ITb )

Tadeusz Michalski (kl. IVTd)

Skip to content