×

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

Termin Wydarzenie
01.09. 2021 Rozpoczęcie roku szkolnego
2.09. 2021 Spotkanie Covidowe dla wszystkich rodziców online
Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów – regulaminy, wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców;
14.10. 2021 Spotkanie z okazji DEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
11.11. 2021 Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny
26.11. 2021 Konsultacje dla klas I – IV.
12. 2021 Spotkania opłatkowe
23.12.2021 – 02.01. 2022 Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2022 Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny
05.01. 2022 Zakończenie I semestru
07.01. 2022 Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze. Szkolenie nt. procedur przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.01. 2022 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – egz. poprawkowe  część praktyczna
11.01. 2022 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – egz. poprawkowe część pisemna
14.02 – 27.02. 2022 Ferie zimowe
07.03 –03 .04.2022 Praktyki klas III po Gimnazjum– I tura
23.03-25.03.2022 Rekolekcje
14.04– 19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
04.04. 2022 Konsultacje dla klas IV, przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych

Konsultacje dla klas I – III

29.04. 2022 Zakończenie roku szkolnego dla klas IV
02.05. 2022 Dzień wolny po odpracowaniu
03.05. 2022 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny
04.05. 2022 Egzamin maturalny z języka polskiego – pp
05.05. 2022 Egzamin maturalny z matematyki – pp
06.05. 2022 Egzamin maturalny z języka angielskiego –pp 14.00 historia sztuki – pr
09.05. 2022 Egzamin maturalny z języka angielskiego – pr 14.00 filozofia – pr
10.05. 2022 Egzamin maturalny z języka polskiego – pr
11.05. 2022 Egzamin maturalny z matematyki – pr 14.00 wos
 09.05 –    05.06.2022 Praktyki klas III- II tura
06.06. 2022 Konsultacje  dla  klas  I  –  III;  informacje  o  przewidywanych  ocenach semestralnych
16.06. 2022 Boże Ciało
17.06. 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21.06.2022 Komputerowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

20.06.2022–06.07.2022  FORMUŁA  2012/FORMUŁA  2017
Część  pisemna z  wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
23.06.2022 FORMUŁA 2012/FORMUŁA 2017 Egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
25.06. 2022 Zakończenie roku szkolnego
23.06. – 08.07. 2022 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – model „w”, „wk”, „dk” – praktyczny
23.08. 2022 Część pisemna egzaminu maturalnego

 

 

Skip to content