×

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024

Termin Wydarzenie
04.09. 2023 Rozpoczęcie roku szkolnego
6-7.09. 2023 Zebrania rodzicielskie
Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów – regulaminy, wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców;
13.10. 2023 Spotkanie z okazji DEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
27.11. 2023 Konsultacje dla klas I – IV.
08.12. 2023 Zakończenie I semestru
23.12.23 – 01.01. 2024 Zimowa przerwa świąteczna
9.01. – 19.01.2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
29.01 – 11.02. 2024 Ferie zimowe
06.03 –1 .04.2024 Praktyki klas III 
28.03– 2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
08.04. 2024 Konsultacje dla klas V, przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych

Konsultacje dla klas I – IV

26.04. 2024 Zakończenie roku szkolnego dla klas V
03.05. 2024 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny
07.05. 2024 Egzamin maturalny z języka polskiego – pp
08.05. 2024 Egzamin maturalny z matematyki – pp
09.05. 2024 Egzamin maturalny z języka angielskiego –pp
13.05. 2024 Egzamin maturalny z języka angielskiego – pr
15.05. 2024 Egzamin maturalny z matematyki – pr
 15.04 –   10.05.2024 Praktyki klas IV
3.06.2024 Konsultacje  dla  klas  I  –  IV;  informacje  o  przewidywanych  ocenach semestralnych
30.05.2024 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1.06 – 17.06.2024  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia
21.06. 2024 Zakończenie roku szkolnego

 

 

Skip to content