×

Pracownicy

 

Dyrekcja
Dyrektor
Aneta Polok
Wicedyrektor
WALDEMAR JOKEL
Wicedyrektor
DAWID WOLANIN
Nauczyciele
Język polski
 • Marzena Ledwoń
 • Małgorzata Majewska
 • Katarzyna Marecka
 • Marzena Mrozek
Języki obce
  • Anna Dęga
  • Justyna Franiak
  • Alicja Górka
  • Ewelina Jenczura
  • Grażyna Józefara
  • Anita Kalinowska
  • Monika Michalska
  • Anetta Migas
  • Luiza Peła
  • Aneta Polok
  • Anna Szczepańska
  • Katarzyna Winkler
  • Magdalena Wróbel – Krakowczyk
Matematyka
 • Grzegorz Buchta
 • Barbara Dżaluk
 • Agnieszka Konopka
 • Barbara Przywara
 • Mirosława Strączek
Chemia
 • Agnieszka Gmerek-Smołka
 • Lidia Gryta
 • Katarzyna Kubańska
 • Barbara Przywara
Fizyka
 • Weronika Robak
 • Agnieszka Gmerek-Smołka
Geografia
 • Lidia Gryta
 • Monika Kiełkowska
Biologia
 • Marzena Kowalczyk-Raczek
Przedmioty ekonomiczne
 • Przemiła Gandor
Historia i WOS
 • Barbara Durczok
 • Lucyna Dziuba
 • Monika Kiełkowska
 • Henryk Kobiałko
Przedmioty budowlane
 • Barbara Brząkalik
 • Ilona Kaźmierczak
 • Monika Siwek
 • Mariola Sodzawiczny
 • Mirosława Strączek
 • Dawid Wolanin
Przedmioty geodezyjne
 • Marta Janik
 • Katarzyna Lazarek
 • Marcela Odrobińska
 • Grażyna Podleśny
 • Małgorzata Maciończyk
 • Joanna Wieczorek
Przedmioty mechaniczne
 • Dominik Chmiel
 • Krzysztof Gajda
 • Fryderyk Kwiecień
 • Piotr Pala
 • Tomasz Podleśny
 • Jacek Stacha
P. Elektryczne i mechatroniczne
 • Bogusław Broża
 • Przemiła Gandor
 • Łukasz Jeszka
 • Przemysław Kopacz
 • Piotr Majdzik
 • Tomasz Podleśny
 • Weronika Robak
 • Beata Sedivy
 • Aleksander Tlołka
 • Michał Weczerek
 • Anna Zapalska
Przedmioty informatyczne
 • Juliusz Kobylanka
 • Marzena Krauze
 • Katarzyna Maryjosz
 • Marceli Obałek
 • Danuta Orszulik
 • Tomasz Podleśny
 • Bogdan Zaparty
Przedmioty graficzne
 • Katarzyna Maryjosz
 • Grzegorz Pichnar
 • Julita Płażewska
 • Marceli Obałek
Wychowanie fizyczne
 • Sonia Benisz
 • Mirosław Cębrzyna
 • Grzegorz Dworok
 • Edyta Kaziród
 • Robert Łukasiak
 • Tomasz Śliwka
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Michał Wychrystenko
Biblioteka
  • Monika Michalik
Religia
  • Łukasz Kołodziejczyk
  • Paweł Kontny
  • Tomasz Marecik
Plastyka
  • Barbara Hajdecka
Pedagog szkolny
 • Sabina Chyła
 • Waldemar Jokel
Psycholog szkolny
  • Maria Pruciak
Pedagog specjalny
  • Martyna Rożek
Pozostali pracownicy
Pracownicy administracji
 • Katarzyna Brudny
 • Renata Kokot
 • Beata Sendlewska- Topolewska
 • Aleksandra Wojtowicz
Skip to content