×
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Opublikowano: 22-05-2023

Technikum nr 1 im. M. Kopernika w Żorach („Budowlanka”) daje możliwość uzyskania tytułu technika i pełne kwalifikacje zawodowe w wielu poszukiwanych na rynku pracy profesjach, a tym samym podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie zaraz po ukończeniu nauki w szkole. Uczniowie mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach, po zdaniu egzaminu maturalnego, który ostatecznie wieńczy edukację w naszej szkole.
Nasi uczniowie, dzięki wykwalifikowanym nauczycielom, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Uzupełnieniem edukacji w szkole są obowiązkowe praktyki zawodowe w okolicznych zakładach pracy. Dzięki programom unijnym organizowane są także dodatkowe bezpłatne kursy, dające kolejne kwalifikacje i umiejętności.
W roku szkolnym 2023/2024 otwieramy klasy o następujących profilach:

  • Technik budownictwa
  • Technik informatyk
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • Technik mechatronik
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik elektryk
  • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • Technik dekarstwa

Pełną ofertę na rok szkolny 2023/2034 znajdziecie na stronie Rekrutacja
Zapraszamy do T1!

Skip to content