×

Rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do kontaktu:
Kontakt:   technikum1@zsbi.pl
Informacje:   rekrutacja@zsbi.pl

Dlaczego warto uczyć się w Technikum nr 1 w Żorach

Wiedza
Szkoła daje możliwość uzyskania tytułu technika i pełne kwalifikacje zawodowe w wielu poszukiwanych na rynku pracy profesjach, a tym samym podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie zaraz po ukończeniu nauki w szkole. Uczniowie mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach, po zdaniu egzaminu maturalnego, który ostatecznie wieńczy edukację w naszej szkole.
Doświadczenie
Nasi uczniowie, dzięki wykwalifikowanym nauczycielom, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Uzupełnieniem edukacji w szkole są obowiązkowe praktyki zawodowe w okolicznych zakładach pracy oraz staże zagraniczne. Dzięki programom unijnym organizowane są także dodatkowe bezpłatne kursy, dające kolejne kwalifikacje i umiejętności.
Wyposażenie
Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w pełni wyposażonych, nowoczesnych pracowniach zawodowych – pracowni murarskiej i tynkarskiej, geodezyjnej, graficznej i poligraficznej, elektrycznej, mechatronicznej, sali z obrabiarkami CNC, trzech salach informatycznych oraz warsztacie samochodowym mieszczącym się w hali obok szkoły.

 

Oferta edukacyjna

 

Technik budownictwa

 • wykonuje projekty budowlano- architektoniczne
 • sporządza dokumentację kosztorysową i przetargową
 • wykonuje roboty zbrojarskie, tynkarskie, murarskie

Zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwa budowlane i wytwórnie prefabrykatów
 • państwowy nadzór budowlany i administracje budynków
 • biura projektowe (jako asystent projektanta)
 • własna firma budowlana realizująca zlecenia

Technik mechatronik

 • projektuje i serwisuje układy sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych (mechanicznych i elektronicznych)
 • obsługuje linie przemysłowe i produkcyjne
 • obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie CNC
 • montuje, demontuje, konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne
 • projektuje i serwisuje siłownie i ciepłownie przydomowych sieci energetycznych

Zatrudnienie:

 • zakłady prowadzące usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
 • hale produkcyjne na stanowiskach technologa lub operatora obrabiarek CNC
 • stacje badawcze i laboratoria wykorzystujące systemy mechatroniczne

Technik elektryk

 • wykonuje i konserwuje instalacje elektryczne
 • instaluje i obsługuje maszyny i urządzenia elektryczne
 • instaluje i obsługuje aparaturę sterującą i pomiarową
 • diagnozuje stan układów i urządzeń elektrycznych
 • planuje i nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej

Zatrudnienie:

 • firmy świadczące usługi elektryczne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw
 • różnego typu elektrownie
 • własna działalność gospodarcza realizująca zlecenia

Technik informatyk

 • naprawia i diagnozuje usterki sprzętu komputerowego
 • projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe
 • administruje sieciowe systemy operacyjne, strony i aplikacje
 • projektuje i administruje bazy danych
 • tworzy i administruje strony internetowe

Zatrudnienie:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
 • przedsiębiorstwa wdrażających systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją
 • biura projektowe, firmy konsultingowe, banki , urzędy administracyjne
 • firmy obsługujące globalne systemy informatyczne ( np. Facebook czy Google)
 • własna firma realizujące zlecania

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • projektuje logotypy
 • tworzy retusze i obrabia fotografie cyfrowe
 • tworzy publikacje, animacje i prezentacje multimedialne
 • projektuje i publikuje strony internetowe
 • obsługuje maszyny do druku cyfrowego, drukarki 3D

Zatrudnienie:

 • drukarnie
 • redakcje czasopism
 • zakłady fotograficzne
 • agencje PR i reklamowe
 • własna działalność gospodarcza realizująca zlecenia

Technik pojazdów samochodowych

 • dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów, ustala przyczyny niesprawności oraz sposób naprawy
 • naprawia pojazdy samochodowe
 • kieruje pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Zatrudnienie:

 • stacje obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
 • zakłady produkujące pojazdy samochodowe
 • przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 • własna działalność gospodarcza realizująca zlecenia
Skip to content