×

Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców

Mirosław Dworaczek (kl. I C) – przewodniczący

Jacek Arasim (kl. III E)- skarbnik

Danuta Ryguła (kl. III TA) – sekretarz

Marta Trojnar (kl. III TD) – członek zarządu

Renata Klimuk (kl. II E) – członek zarządu

 

Komisja rewizyjna

Agata Bińkowska (kl. II C)

Joanna Langer – Górny (kl. II B)

Róża Gurgul (kl. IV TA)

Informacja dla Nauczycieli oraz Samorządu Uczniowskiego

Paragon zakupionych rzeczy do kwoty 450 pln musi posiadać NIP: 6511706371
zaś w przypadku faktury ma ona być wystawiona na dane :

Gmina Miejska Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
NIP: 6511706371
Odbiorca: Rada Rodziców Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach

KONTO RADY RODZICÓW

Numer konta: 6984 5600 0920 0100 2431 4600 01

Wpłata z dopiskiem: Rada Rodziców – darowizna na rzecz szkoły i klasa do której uczęszcza wychowanek

adres e-mail: radarodzicow.zsbi@gmail.com

Regulamin_Rady_Rodziców_Technikum_nr_1

Oferta prowadzenia rachunku Rady Rodziców

Skip to content