×

Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców

Jacek Arasim (kl. 5E) – przewodniczący
Aneta Mrowiec (kl. 4D)- skarbnik
Magdalena Kamińska (kl. 5F) – sekretarz
Członkowie zarządu:  Joanna Głuch, Joanna Lindner
Komisja rewizyjna: Joanna Kurowska, Klaudia Moczulska, Zofia Skorupka, Urszula Koźlik
adres e-mail: radarodzicow.zsbi@gmail.com
Regulamin_Rady_Rodziców_Technikum_nr_1

Informacja dla Nauczycieli oraz Samorządu Uczniowskiego
Paragon zakupionych rzeczy do kwoty 450 pln musi posiadać NIP: 6511706371
zaś w przypadku faktury ma ona być wystawiona na dane :

Gmina Miejska Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
NIP: 6511706371
Odbiorca: Rada Rodziców Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach

Wpłaty na Radę Rodziców
Numer konta: 6984 5600 0920 0100 2431 4600 01
Rada Rodziców Technikum nr 1, ul. Rybnicka 5 44-240 Żory
Tytułem : Rada Rodziców Darowizna, Klasa (wpisać symbol klasy)
Skip to content