×

Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

Numer konta: 6984 5600 0920 0100 2431 4600 01

Wpłata z dopiskiem: Rada Rodziców – darowizna na rzecz szkoły i klasa do której uczęszcza wychowanek

adres e-mail: radarodzicow.zsbi@gmail.com

Skład Zarządu Rady Rodziców

Grzegorz Pitlok (kl. II Te) – przewodniczący

Mirosława Gładysz (kl. II Ta)- skarbnik

Ewa Walendziak (kl. IV Td) – sekretarz

Grzegorz Wróbel (kl. II Tc) – członek zarządu

Grzegorz Szymczak (kl. I Te) – członek zarządu

Komisja rewizyjna

Konrad Chodakowski (kl. IV Tc) – przewodniczący

Aleksandra Sibińska (kl. IVTf) – z-ca przewodniczącego

Izabela Głowacka (kl. III Ta) – członek