×

„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

Opublikowano: 24-03-2019
Uczniowie/uczennice uczestniczące  w projekcie „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” mogą zapoznać się z informacjami w zakresie realizacji staży
„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” RPLS.11.02.03-24-0813/17
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020
Skip to content