×

Wyniki egzaminu sesji Zima 2023

Opublikowano: 30-03-2023

Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu- i trzyliterowe)
będą dostępne 31 marca 2023 r. od godz. 10:00
na portalu zdającego SIOEPKZ (uczniowie otrzymali swoje loginy wcześniej).

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji Zima 2023,
mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu
na sesję Lato 2023 w terminie do 7 kwietnia 2023 r.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikaty i dyplomy
będzie można odbierać po 5 kwietnia br.
w sekretariacie szkoły.

Skip to content