×
mapa ścieżki edukacyjnej

Wizyta w oczyszczalni

Opublikowano: 30-05-2022

W ramach plenerowej lekcji biologii klasa 2c zwiedziła ścieżkę dydaktyczną żorskiej oczyszczalni ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Ścieżka dydaktyczna PWiK w Żorach została przygotowana z myślą o tym, aby podnieść świadomości ekologiczną młodszych i starszych mieszkańców miasta Żory, kształtować i promować zdrowe, twórcze, przyjazne środowisku wzorce życia oraz aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Program edukacyjny ścieżki ma na celu przybliżenie procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz uświadomienie, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia, poprawy jakości oraz ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego.

Wizyta w oczyszczalni była też okazją, by dowiedzieć się, jakie działania ekologiczne możemy podejmować we własnym gospodarstwie domowym, aby chronić środowisko naturalne, racjonalnie gospodarować wodą i nie przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska.

https://www.youtube.com/watch?v=6Zbrn4-Cgb0

Skip to content