×
slaskie inwestujemy w talenty

Stypendium „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”

Opublikowano: 06-12-2023

Od 13 listopada 2023 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach nowego projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”, realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.
Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uzdolnionych uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych tj. liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia oraz szkół artystycznych, pobierających naukę na terenie województwa śląskiego oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie stypendialne.
Nowy projekt „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” to szansa na 7 tys. zł stypendium dla zdolnych uczniów z terenu województwa, na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego. Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 13 grudnia 2023 roku.
Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, kryteriach uczestnictwa oraz o sposobie składania wniosku o przyznanie stypendium dostępne są na stronie internetowej.
Mając na względzie zasięg podejmowanych działań promocyjnych oraz wspólny cel, jakim jest rozwój edukacji w regionie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji na temat projektu wszystkim zainteresowanym uczniom/uczennicom oraz o zamieszczenie informacji o rozpoczynającym się naborze na stronie internetowej Państwa szkoły.
Serdecznie dziękujemy oraz gorąco zapraszamy do składania wniosków stypendialnych przez Państwa uczniów i uczennice!
Referat Realizacji Projektów

Skip to content