×

Rusza kolejny nabór do projektu dla uczniów klas drugich naszej szkoły

Opublikowano: 20-09-2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie uczniów klas II w zawodzie:

  1. technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  2. technik cyfrowych procesów graficznych,
  3. technik informatyk
  4. technik elektryk,
  5. technik mechatronik,
  6. technik budownictwa,
  7. technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Formularze zgłoszeniowe, deklaracje oraz oświadczenia należy pobrać poniżej.
Termin oddania dokumentów to 26. września br. u opiekuna projektu p. Ilony Kaźmierczak. ZAPRASZAMY!!!!!
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa beneficjenta: Syntea S.A.
Nazwa Partnera: Miasto Bytom i Miasto Żory
Nazwa projektu: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

ankieta WJK

ankieta ZSB Żory (1)

oświadczenia uczestnika projektu B_Ż

Zał 1. Formularz zgłoszeniowy B_Ż-1

Zał 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie B_Ż

Skip to content