×

Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

Opublikowano: 06-06-2019

Uczniowie/uczennice uczestniczące w projekcie „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” zaproszeni są na jutrzejsze spotkanie z przedstawicielem firmy SYNTEA. Zebranie odbędzie się czerwca br. w sali 220 o godz. 8.00. Poruszane będą sprawy związane z zaplanowanymi stażami oraz kursami.
„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

RPLS.11.02.03-24-0813/17

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020
Skip to content