×

Kurs tworzenia sieci światłowodowej

Opublikowano: 01-03-2020

Od dwóch tygodni trwa w naszej szkole kurs tworzenia sieci światłowodowej z projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” RPLS.11.02.03-24-0813/17 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (koordynator p. I. Kaźmierczak). Uczestników czeka jeszcze egzamin.

Skip to content