×

Kurs stolarki w naszej szkole

Opublikowano: 27-02-2020

W poprzedni weekend rozpoczął się w ZSB-I kurs stolarki z projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” RPLS.11.02.03-24-0813/17 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (koordynator p. I. Kaźmierczak).
Efekty działań naszych uczniów można obejrzeć w sali 221.

Skip to content