×
Stop obojętności

Konkurs „Stop obojętności”

Opublikowano: 10-02-2023

Wojewódzki Konkurs plastyczny „Stop obojętności! #reaguj” jest trzecią edycją konkursu plastycznego, organizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Konkurs skierowany został do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Ponownie cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, a nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i w niezwykle trafny sposób przedstawiały tematykę konkursową.
Prace oceniła komisja konkursowa w składzie:
Magdalena Szewczuk-Szturc – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Elżbieta Sołtysek – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Monika Starowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
mjr Marek Przygoda – Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,
kom. Tomasz Bratek – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: czy praca jest zgodna z celami i założeniami konkursu, sposobem przedstawienia tematu, estetyką wykonania pracy, a także walorami edukacyjnymi.
Najlepszymi z najlepszych w kategorii szkół ponadpodstawowych okazali się uczniowie naszej szkoły:
II miejsce: Jakub Błądek klasa 1H
III miejsce: Remigiusz Kwiatkowski klasa 1A
Gratulujemy!

Skip to content