×
Konkurs ekologiczny

Konkurs ekologiczny

Opublikowano: 29-11-2021
Konkurs ekologiczny
Drodzy Uczniowie!
Ocieplenie klimatu to zjawisko, które ma coraz większy wpływ na każdego z nas. Niestety też każdy z nas przyczynia się do powstawania tego zjawiska. Mamy szansę (a nawet obowiązek) podjęcia działań, które powstrzymają ten trend. Każdy musi zacząć od własnego „podwórka” by uzyskać efekt globalny. Zapraszam osoby, którym sprawa klimatu nie jest obojętna do udziału w konkursie Kampanii „Dbaj o klimat. Redukuj CO2 .”
1. Przedmiotem konkursu jest projekt zespołowy przyczyniający się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Technika dowolna.
2. Adresatem konkursu jest młodzież – uczniowie szkół średnich na terenie całej Polski. Prace będą oceniane w trzech kategoriach, a wyróżnienie przyznane zostanie w każdej z kategorii: ● projekt szkolny – wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie szkoły (budynek/infrastruktura i społeczność szkolna),
● projekt rodzinny – pozwalający uczniom wraz z rodzinami redukować emisje gazów cieplarnianych we własnej przestrzeni,
● projekt sąsiedzki – pozwalający mieszkańcom okolicy/dzielnicy redukować emisje gazów cieplarnianych we własnej przestrzeni.
3. Cele konkursu:
Cel główny: Włączenie młodzieży polskiej do aktywnego udziału w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych na poziomie społeczności lokalnej, a także budzenie w młodych ludziach świadomości, że mają realny wpływ na swoje otoczenie poprzez stworzenie projektu, którego realizacja pozwoli obniżyć emisję CO2 w ich własnym środowisku (szkole, domu lub dzielnicy).
Cele szczegółowe: ● propagowanie postaw i zachowań proekologicznych, ● promowanie nawyków obniżających emisje gazów cieplarnianych, ● zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych, ekologii i ochrony środowiska, ● propagowanie działań zmierzających w kierunku obniżenia emisji gazów cieplarnianych, ● rozbudzanie i pogłębianie chęci działania i aktywizmu ekologicznego, ● kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym, ● integracja mieszkańców najbliższej okolicy na terenie miasta.
Każdy zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca konkursowa musi być przygotowana specjalnie na ten konkurs. Zespół to grupa uczniów składająca się z minimum dwóch osób. Zespół może tworzyć cała klasa, a także grupa uczniów.
Uczestnicy zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia konkursowego krótką prezentację w formie wybranej spośród wymienionych: wideo (do 5 minut), pliku tekstowego (do max. 5 stron) lub prezentacji typu PowerPoint (max. 7 stron);
Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:
● poziom użyteczności projektu dla mieszkańców i/lub uczniów najbliższej okolicy,
● potencjał ilości zredukowanych emisji CO2 ,
● mierzalność redukowanych emisji CO2 .
Nagrodą jest wsparcie finansowe w części lub w całości lub/i wsparcie merytoryczne przy realizacji wyróżnionego projektu konkursowego. Wartość wszystkich nagród wynosi 24 600 złotych brutto.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt z p. Marzeną Kowalczyk-Raczek
Skip to content