×

Informacja dla maturzystów o terminie dodatkowym egzaminów

Opublikowano: 26-05-2020

Drodzy maturzyści,

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU MATURALNEGO

 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców może wyrazić zgodę na przystąpienie absolwenta do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie. Wniosek, absolwent lub jego rodzice, składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki (np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z Sanepidu).

Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z pandemią koronawirusa wniosek można pobrać na stronie internetowej szkoły (zakładka „do pobrania”), wypełnić i w formie elektronicznej wysłać na adres mailowy szkoły wraz z załącznikiem (zsbi@poczta.onet.pl). Załączniki można wysłać w formie skanu lub zdjęcia. Wiadomość proszę zatytułować „egzamin maturalny termin dodatkowy”. Wniosek musi być kompletny i podpisany w stosownych miejscach.

Uczniowie, którzy przebywają albo będą przebywać na kwarantannie w czasie egzaminu lub egzaminów maturalnych mogą złożyć wniosek o udział w egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym z przedmiotu lub przedmiotów. Jako załącznik powinni dołączyć potwierdzenie o przebywaniu na kwarantannie poświadczone przez Sanepid lub lekarza.

Skip to content