×

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Opublikowano: 11-12-2017

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji  „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”.

W ramach tej akcji odbył się na hali mecz siatkarski, w którym wziął udział m.in. wicedyrektor W. Jokel. Kibicowali uczniowie żorskich szkół, w tym uczniowie naszej szkoły z kl. I TB i  I TE .

Po meczu nasi uczniowie wzięli udział w kampanii Biała Wstążka i wręczali mieszkańcom Żor  białe wstążki – symbol  deklaracji, że nigdy nie będzie się sprawcą przemocy wobec kobiet i będzie się reagować widząc przemoc wobec kobiet.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć  to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona  zlikwidowaniu przemocy ze względu na płeć.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada- Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia- Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię , jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet .

Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. W 2017 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”.

KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA:   Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć, to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet, rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie.

W ramach tegorocznej kampanii w Polsce, na ulicach miast będą rozdawane skierowane do mężczyzn ulotki z informacjami o przemocy wobec kobiet i sposobami włączenia się do walki z przemocą wobec kobiet oraz symboliczne białe wstążki.

 
 

 

Skip to content