×

ZMIANY W KALENDARZU ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021

Opublikowano: 04-12-2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z 27 listopada 2020 r.[1] dotyczącego zmiany terminu ferii, jesteśmy zmuszeni dokonać modyfikacji kalendarza roku szkolnego 2020/2021.

Wobec powyższej informacji zarządzam co następuje:

  1. do 18 grudnia 2020 r. wystawienie ocen semestralnych dla wszystkich klas Technikum nr 1
  2. 23 grudnia 2020 r. konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2020/ 2021
  3. od 23 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 przerwa świąteczna dla uczniów
  4. od 4 do 17 stycznia2021 r. ferie zimowe

19 stycznia 2021 r. konferencja plenarna rady pedagogicznej Technikum nr 1

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111

 

Skip to content