×

Szkolny Tydzień Profilaktyki

Opublikowano: 18-02-2020

W dnia 9 – 13 marca 2020 w naszej Szkole odbywać się będzie Szkolny Tydzień Profilaktyki.
Plan tygodnia:
1. Przez cały tydzień będą odbywały się zajęcia profilaktyczne z różnych tematów, na które zostaną zaproszone wybrane klasy :
1. Jak radzi sobie w życiu osoba niewidoma-spotkanie z osobą niewidomą wraz z psem przewodnikiem;
2. Nie daj się oszukać – warsztaty nt manipulacji
3. Autoprezentacja-jak Cię widzą, tak Cię klikają
4. Alkohol jako zagrożenie- warsztaty połączone z użyciem alkogogli.
2. Na przerwach będzie sprzedawane ciasto-dochód przekażemy na cel charytatywny
3.W ramach lekcji wychowawczej – wychowawcy są zobowiązani , aby w czasie Szkolnego Tygodnia Profilaktyki przeprowadzić lekcję z wybranego poniżej tematu (pkt 4) , podczas zajęć z wychowawcą – oczekujemy informacji zwrotnej od każdego wychowawcy nt przeprowadzonego tematu lekcji.
4. Każda klasa jest zobowiązana przygotować plakat wielkości A2 (można wydrukować w K2 lub kupić duży brystol i rysować/wykonać kolaż) na jeden z wybranych tematów:
a) Alkohol – jako zagrożenie
b) Dopalacze i narkotyki – zagrażają naszemu zdrowiu i życiu
c) Cyberprzemoc, hejt, stalking – jako zagrożenie życia w sieci
d) Przemoc i jej rodzaje
e) Zdrowe odżywianie
f) Moje hobby pomysłem na życie
g) Niepełnosprawni są wśród nas
Praca powinna być kreatywna, ciekawie zilustrowana, odnosić się do tematu. Prace podpisane z tyłu (klasa + wychowawca) należy oddać do gabinetu pedagogów najpóźniej do dnia 05.03.2020 (czwartek).
Dla najlepszej klasy za wykonanie plakatu – nagroda – niespodzianka. Zapraszamy do udziału!

Skip to content