×

Szkolenia z projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory”

Opublikowano: 08-01-2020

W lutym rozpoczynają się kolejne szkolenia z projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” RPLS.11.02.03-24-0813/17 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020.
Wstępnie przyjęto harmonogram, który został zamieszczony na tablicy informacyjnej w szkole przy gabinecie nr 224.
Przypisano termin realizacji dla poniższych kursów:
Szkolenia w standardzie VCC Programowanie serwisów www
Szkolenia w standardzie VCC Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D
Szkolenia w standardzie VCC Druk 3D
Szkolenia w standardzie VCC Podstawy techniki światłowodowej
Szkolenia w standardzie VCC Monter suchej zabudowy
Szkolenia w standardzie VCC Montowanie stolarki budowlanej
Wszelkie pytania proszę kierować koordynatorki projektu do p. Ilony Kaźmierczak

Skip to content