×

Rusza kolejny projekt dla uczniów naszej szkoły

Opublikowano: 11-10-2018

Projekt wspófinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa beneficjenta: Syntea S.A.
Nazwa Partnera: Miasto Bytom i Miasto Żory
Nazwa projektu: Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie uczniów klas II i III w zawodzie:
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
– technik cyfrowych procesów graficznych,
– technik informatyk
– technik elektryk,
– technik mechatronik,
– technik budownictwa,
– technik robót wykończeniowych w budownictwie.
Formularze zgłoszeniowe, deklaracje oraz oświadczenia można pobrać ze strony szkoły lub odebrać u Pani Ilony Kaźmierczak.

Regulamin
Zał 1. Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli
Zał 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
oświadczenia uczestnika projektu

 

Skip to content