×

Rusza kolejny projekt dla uczniów naszej szkoły

Opublikowano: 06-01-2019

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

1. W ramach projektu przewidziano:
♥ doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
♥ doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
♥ kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie ICT –  zajęcia ICT DIGCOMP, Microsoft Office i Adobe oraz umiejętności językowych- zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego
♥ kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie matematyki i fizyki– zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki oraz w zakresie fizyki- zajęcia rozwijające.

2. Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.06.2020 roku.
3. Rekrutacja uczestników do projektu: 01.12.2018r. – 31.01.2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie uczniów klas I, II i III.

4. Formularze zgłoszeniowe, deklaracje oraz oświadczenia można pobrać ze strony szkoły lub odebrać u pani Barbary Dżaluk.
5. Załączniki:

a) REGULAMIN REKRUTACJI
b) zał. 1_ formularz ankiety rekrutacyjnej_uczeń *
formularz ankiety rekrutacyjnej strona 3
c) zał. 2 formularz ankiety rekrutacyjnej-nauczyciel
d) zał. 3 oswiadczenia uczestnika*
e) zał 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie-uczeń*
f) zał 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie-nauczyciel

* Udział ucznia w projekcie zgłasza sam uczeń (w przypadku pełnoletności), rodzic lub opiekun prawny na formularzu rekrutacyjnym (załącznik nr 1)
6. Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: FUNDUSZE UNIJNE