×

Pracownicy

 

Dyrekcja
Dyrektor
Aneta Polok
Wicedyrektor
WALDEMAR JOKEL
Wicedyrektor
DAWID WOLANIN
Nauczyciele
Język polski
 • Olga Konarzewska
 • Marzena Ledwoń
 • Małgorzata Majewska
Języki obce
 • Alicja Górka
 • Grażyna Józefara
 • Anetta Migas
 • Anna Nowok
 • Luiza Peła
 • Aneta Polok
 • Anna Szczepańska
Matematyka
 • Beata Buchta
 • Grzegorz Buchta
 • Barbara Dżaluk
 • Barbara Przywara
 • Mirosława Strączek
Chemia
 • Barbara Przywara
Fizyka
 • Weronika Robak
 • Agnieszka Gmerek-Smołka
 • Tadeusz Szczypka
Geografia
 • Lidia Gryta
 • Monika Kiełkowska
Biologia
 • Marzena Kowalczyk-Raczek
Przedmioty ekonomiczne
 • Przemiła Gandor
Historia i WOS
 • Monika Kiełkowska
 • Henryk Kobiałko
Przedmioty budowlane
 • Barbara Brząkalik
 • Ilona Kaźmierczak
 • Mariola Sodzawiczny
 • Mirosława Strączek
 • Dawid Wolanin
Przedmioty geodezyjne
 • Anna Gorol
 • Katarzyna Kaczmarek
 • Marcela Odrobińska
 • Justyna Orwat
 • Joanna Wieczorek
Przedmioty mechaniczne
 • Dominik Chmiel
 • Krzysztof Gajda
 • Fryderyk Kwiecień
 • Piotr Pala
 • Tomasz Podleśny
PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE I MECHATRONICZNE
 • Anna Barwińska
 • Przemiła Gandor
 • Piotr Majdzik
 • Robert Osiński
 • Tomasz Podleśny
 • Weronika Robak
 • Beata Sedivy
 • Aleksander Tlołka
 • Michał Weczerek
Przedmioty informatyczne
 • Barbara Brząkalik
 • Beata Buchta
 • Julita Kaczkowska
 • Juliusz Kobylanka
 • Olga Konarzewska
 • Marzena Krauze
 • Bogusław Kuczek
 • Katarzyna Maryjosz
 • Tomasz Podleśny
 • Beata Sedivy
 • Mariola Sodzawiczny
Wychowanie fizyczne
 • Sonia Benisz
 • Mirosław Cębrzyna
 • Grzegorz Dworok
 • Edyta Kaziród
 • Tomasz Śliwka
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Grzegorz Dworok
Biblioteka
 • Monika Michalik
Religia
 • Dawid Dyrcz
 • Krystian Łagowski
 • Tomasz Rowiński
Pedagog szkolny
 • Waldemar Jokel
Pozostali pracownicy
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
 • Katarzyna Brudny
 • Renata Kokot
 • Beata Sendlewska- Topolewska
 • Aleksandra Wojtowicz