×

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory

Miasto Żory realizuje projekt pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.1., poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Projekt skierowany jest do 332 uczniów i 38 nauczycieli czterech żorskich szkół, wśród których znalazło się Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach.
W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

  • doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie ICT oraz umiejętności językowych,
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki – zajęcia wyrównawcze i rozwijające.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w trzech szkołach podstawowych i jednym technikum w mieście Żory.

Wartość projektu: 757 375,68 zł
Wartość dofinansowania: 681 638,11 zł
Okres realizacji projektu 01.10.2018 r. – 30.06.2020 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Żory
tel. 32 43 48 401 oraz koordynatorzy w poszczególnych szkołach:
ZSBI – Barbara Dżaluk, tel. 32 434 29 44

Skip to content