×

Plan pracy szkoły

 

Wstawienie zdjęć do dziennika elektronicznegowrzesień 2018r.

Termin Wydarzenie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września
Konferencja Rady Pedagogicznej 13 września 2018r.
Spotkanie rodziców uczniów klas I, IV 11 września 2018r.
Spotkanie rodziców uczniów klas II, III 12 września 2018r.
Dzień Budowlańca wrzesień 2018r.
Dzień Chłopca 30 września 2018r.
„Pola Nadziei”. Sadzenie żonkili 4 październik 2018r.
Rajd górski integracja klas pierwszych październik 2018r.
Akcja krwiodawstwa 9 październik 2018
Dzień Bezpiecznego Komputera 12 października2018r.
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12października 2018r.
Próbne egzaminy maturalne wg. OPERONU listopad2018r.
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny OXFORD listopad 2018r.
Konkurs z okazji Narodowego Święto Niepodległości 10 listopada2018r.
Udział z Pocztem Sztandarowym w uroczystościach miejskich
z okazji Narodowego Święto Niepodległości
11 listopada2018r.
Dzień Walki z Paleniem Tytoniu 22 listopada2018r.
16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet 28 listopada2018r.
Olimpiada promocji zdrowia listopad 2018r.
Konkurs informatyczny „Bóbr” listopad 2018r.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – etap szk. listopad 2018r.
Olimpiada Informatyczna 8.10-5.11.2018
”I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” ( szlachetna paczka) grudzień 2018r.
Paczki mikołajkowe dla dzieci pracowników. grudzień2018r.
Zakończenie I semestru 14 grudnia 2018r.
Uroczyste spotkanie opłatkowe. 21 grudnia 2018r.
Jasełka. 21 grudnia 2018r.
Kiermasz charytatywny grudzień 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
– część pisemna
– część praktyczna wg. harmonogramu
10 stycznia 2019r.
wg harmonogramu
Ferie zimowe 11.02 – 22.02.2019r.
Dzień Patrona Szkoły luty 2019r.
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe luty-marzec 2019r.
Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca 2019r.
Dzień mężczyzn 10 marca 2019r.
Dzień otwarty szkoły 21 marzec 2019r.
Olimpiada techniki motoryzacyjnej 23marzec2019
Konkurs Informatyczny w ZST Rybnik marzec
Dzień Absolwenta w gimnazjum w Suszcu kwiecień
Rekolekcje wielkopostne kwiecień 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 do 23 kwietnia 2019r.
Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2019r.
Międzynarodowy Dzień Ziemi. Sprzątanie Świata ( Żory ) kwiecień 2019r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (maturalnych). 26 kwietnia 2019r.
Konkurs chemiczny kwiecień – maj 2019r.
Wiosenny Rajd w Tatry kwiecień – maj 2019r.
Międzynarodowe Święto Pracy 1 maja 2019r.
Dzień Flagi RP 2 maja 2019r.
Udział z Pocztem Sztandarowym w uroczystościach miejskich z okazji Święta Konstytucji 3 maja 3 maja 2019r.
Udział z Pocztem Sztandarowym w uroczystościach miejskich z okazji Święta Ogniowego w Żorach 11 maja 2019r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część pisemna
– część ustna
6-9 maja 2019r.
( wg. harmonogr. CKE, wg. harmonogr. dyr. ZSB-I )
Dzień Europy 9 maja 2019r.
Praktyki zawodowe w klasach:
III Ta Technik budownictwa -13 maj-7 czerwiec
III Tb Technik geodeta -13 maj-24 maj
III Tb Technik cyfrowych procesów graficznych-4 marzec-29 marzec
III Tc Technik mechatronik -13 maj-7 czerwiec
III Te Technik pojazdów samochodowych-4 marzec-29 marzec
III Te Technik elektryk -13 maj-7 czerwiec
III Td Technik informatyk -4 marzec-29 marzec
wg harmonogramu
Dzień „Szkoła bez przemocy” 6 czerwiec 2019r.
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
– część pisemna
– część praktyczna wg. harmonogramu
18 czerwiec 2019r.
wg harmonogramu
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwiec 2019r.
Ferie letnie 24.06 – 31.08.2019r.