×

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

Termin Wydarzenie
01.09. 2020 Rozpoczęcie roku szkolnego
10.09. 2020–14.09. 2020 Spotkania wychowawców   z rodzicami uczniów – regulaminy, wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców;
14.10. 2020 Spotkanie z okazji DEN. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
11.11. 2020 Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny
26.11. 2020 Konsultacje dla klas I – IV.
22.12. 2020 Spotkania opłatkowe w klasach
23.12. 2020 Spotkanie opłatkowe pracowników i emerytów
23.12.2020 – 4.01. 2021 Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2021 Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny
08.01. 2021 Zakończenie I semestru
11.01. 2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „d”
12.01. 2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – pisemny
do 07.02. 2021 FORMUŁA 2017 Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2021
01.02 – 14.02. 2021 Ferie zimowe
Rekolekcje Wielkopostne
01.04– 06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
15.04. 2021 Konsultacje dla klas IV, przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych

Konsultacje dla klas I – III

30.04. 2021 Zakończenie roku szkolnego dla klas IV
03.05. 2021 Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny
04.05. 2021 Egzamin maturalny z języka polskiego – pp
05.05. 2021 Egzamin maturalny z matematyki – pp
06.05. 2021 Egzamin maturalny z języka angielskiego –pp 14.00 historia sztuki – pr
07.05. 2021 Egzamin maturalny z języka angielskiego – pr 14.00 filozofia – pr
10.05. 2021 Egzamin maturalny z języka polskiego – pr
11.05. 2021 Egzamin maturalny z matematyki – pr 14.00 wos
 10.05 –    02.06.2021 Praktyki klas III
31.05. 2021 Konsultacje  dla  klas  I  –  III;  informacje  o  przewidywanych  ocenach semestralnych
03.06. 2021 Boże Ciało
04.06. 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21.06. 2021 FORMUŁA 2012/ FORMUŁA 2017 Część praktyczna -Model „d” egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22.06. 2021 FORMUŁA  2012/  FORMUŁA  2017  Część  pisemna z  wykorzystaniem

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

23.06. 2021 FORMUŁA 2012/ FORMUŁA 2017 Część praktyczna – Model „w”, „wk” i „dk”

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

25.06. 2021 Zakończenie roku szkolnego
23.06. – 08.07. 2021 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – model „w”, „wk”, „dk” – praktyczny
23-24.08. 2021 Część ustna egzaminu maturalnego (j. polski; j. obcy)

Część pisemna egzaminu maturalnego

Skip to content