×

Historia szkoły

1975 – otwarcie, w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Rybnickiej 5, Zespołu Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki kształcącej uczniów dla przedsiębiorstw PEBEROW, FADOM, ELROW oraz żorskiego rzemiosła; nowa szkoła kontynuowała tradycję istniejącej w Żorach od 1946 roku zasadniczej szkoły zawodowej; otwarto również Technikum Budowlane dla Pracujących w zawodach technik budownictwa, technik elektryk i technik mechanik (w 1993 r. zmieniono nazwę na Technikum Budowlane dla Dorosłych; szkołę formalnie wygaszono w 2017r.)
1977 – nadanie szkole imienia Juliana Marchlewskiego
1982 – otwarcie  trzyletniego Technikum Budowlanego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
1985 – budowa i otwarcie nowego skrzydła Szkoły
1987 – otwarcie pięcioletniego Technikum Budowlanego na podbudowie szkoły podstawowej
1990 – usunięcie z nazwy szkoły patrona Juliana Marchlewskiego
1991 –  zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlano-Usługowych
1992 – otwarcie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku technik informatyk
2002 – rozpoczęcie edukacji, w związku z reformą edukacji, uczniów klas technikum  czteroletniego (technik budownictwa) i trzyletniego liceum profilowanego (wygaszone w 2010r.)
2003 – przeniesienie klas zawodowych do budynku obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
2006 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych; wybór Mikołaja Kopernika na  patrona Szkoły; ufundowanie przez Radę Rodziców  sztandaru Szkoły
2005 – otwarcie kierunku technik  informatyk, technik drogownictwa  i technik urządzeń sanitarnych
2010 – otwarcie kierunku technik geodeta i technik pojazdów samochodowych
2012 – otwarcie kierunku technik  elektryk i technik mechatronik
2015 – otwarcie kierunku technik cyfrowych procesów graficznych (od 2017r. zmiana nazwy zawodu na technik grafiki i poligrafii cyfrowej)
2017 – 2018 – budowa i otwarcie hali – warsztatu dla techników pojazdów samochodowych
2018 – otwarcie kierunku technik wykończenia wnętrz

DYREKTORZY SZKOŁY:

1975 – 1980 – mgr Paweł Lokaj
1980 – 2002 – mgr Józef Chmiel
2002 – 2017 – mgr Mirosław Cębrzyna
Od 2017 – mgr Aneta Polok

Skip to content