×

mLegitymacja

Opublikowano: 12-05-2021

Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach informuje o możliwości składania wniosków o mLegitymacje.
mLegitymacja – to uzupełnienie fizycznej (papierowej lub elektronicznej) legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, wyświetlana w telefonie komórkowym. mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi pełnoletniemu na jego własny wniosek, zaś niepełnoletniemu – na wniosek jego rodziców.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko kopią. . Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. Szkoła może unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów np. podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. mLegitymacja daje prawo do otrzymania takich samych przysługujących uczniom zniżek jak przy wersji papierowej. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację rządową mObywatel. Aby uruchomić mLegitymację należy:

1) Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji . Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły.

2) Wysłać na adres sekretariatu technikum1@zsbi.pl jako załącznik lub przez dziennik elektroniczny zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą .

3) Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

4) Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na urządzeniu.

Regulamin usługi mLegitymacja dostępny jest pod linkiem: Regulamin_mLegitymacja

link do bezpłatnego kreatora zdjęć do mLegitymacji

Skip to content