Zastępstwa w dniu 23.05.2022 poniedziałek
2D - wycieczka
Grzegorz Dworok
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 A - Wychowanie fizyczne, G3 Robert Łukasiak WF
5 3 D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 D(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 WF Sonia Benisz  
5 WF Tomasz Śliwka  
       
Przemysław Kopacz
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 C(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki, 214 Michał Weczerek  
3 3 C(2) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki, 214 Michał Weczerek  
4 3 Tc(1) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki, 214 Michał Weczerek  
5 3 Tc(1) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki, 214 Michał Weczerek  
6 3 Tc(1) - Pracownia elektrotechniki i elektroniki, 223 Michał Weczerek  
       
Marzena Ledwoń
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 A - Język polski, 122 Małgorzata Majewska  
2 2 A - Język polski, 122 Małgorzata Majewska  
3 2 B - Język polski, 122 Sonia Benisz WF
4 2 B - Język polski, 122 Monika Kiełkowska  
5 1 A - Język polski, 122 Monika Kiełkowska  
6 3 C - Język polski, 122 Bogdan Zaparty za nieobecny oddział
7 1 F - Język polski, 122 Juliusz Kobylanka  
8 3 Tc - Język polski, 122 Ilona Kaźmierczak  
9 3 Tc - Język polski, 122 Barbara Przywara  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1 N Barbara Brząkalik  
2 1 W Fryderyk Kwiecień  
3 We2 Katarzyna Maryjosz  
       
Katarzyna Marecka
lekcja opis zastępca uwagi
8 3 Td - Język polski, 123 Anna Dęga J. angielski
9 3 E - Język polski, 123 Piotr Majdzik  
10 3 E - Język polski, 123 Justyna Franiak j. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
9 We Katarzyna Lazarek  
10 We Michał Wychrystenko  
       
Danuta Orszulik
lekcja opis zastępca uwagi
9 2 E(1) - Informatyka, K2 Katarzyna Maryjosz  
       
Piotr Pala
lekcja opis zastępca uwagi
11 3 E(2) - Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, 9H Krzysztof Gajda  
12 3 E(2) - Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, 9H Krzysztof Gajda  
13 3 E(2) - Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, 9H Krzysztof Gajda  
14 3 E(2) - Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, 9H Krzysztof Gajda  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
12 WF Piotr Majdzik  
       
Monika Siwek
lekcja opis zastępca uwagi
10 3 Tb(2) - Projektowanie i modelowanie 3D, K4 Marceli Obałek  
11 3 Tb(2) - Pracownia projektowania i modelowania 3D, K4 Marceli Obałek  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
10 1 W Magdalena Wróbel-Krakowczyk  
       
Jacek Stacha
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 F - Podstawy konstrukcji maszyn, 113 Beata Sedivy  
6 3 Te(2) - Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, K4 Fryderyk Kwiecień  
7 3 Te(2) - Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, K2 Fryderyk Kwiecień  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 We Małgorzata Majewska  
       
Anna Szczepańska
lekcja opis zastępca uwagi
3 Język angielski - Język angielski, 18 Anna Dęga złączenie grup 2C, 2D wycieczka
4 Język angielski - Język angielski, 18 Anna Dęga złączenie grup 2C, 2D wycieczka
6 Język angielski rozszerzony - Uczniowie przychodzą później    
7 1 B - Język angielski, 17 Katarzyna Maryjosz graf. komp.
8 Język angielski rozszerzony - Język angielski rozszerzony, 17 Magdalena Wróbel-Krakowczyk j. angielski
9 Język angielski - Język angielski, 17 Luiza Peła złączenie grup 1A, 1F zwolniona do domu
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P Bogdan Zaparty  
4 Ws Mariola Sodzawiczny  
7 We Piotr Majdzik  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN