Zastępstwa w dniu 27.10.2021 środa
Bogusław Broża
lekcja opis zastępca uwagi
11 3 E(1) - Pracownia konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych, 212 Łukasz Jeszka  
12 3 Te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
13 3 Te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
14 3 Te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
10 2 N Lidia Gryta  
11 1 N Małgorzata Majewska  
       
Barbara Brząkalik
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 Ta - Pracownia organizacji robót budowlanych, 6 Grzegorz Buchta matematyka
8 4 Tf(2) - Organizowanie i kosztorysowanie robót wykończeniowych, 220 Justyna Franiak j. angielski
       
Ewelina Jenczura
lekcja opis zastępca uwagi
1 Język francuski - Uczniowie przychodzą później    
2 2 A(1) - Uczniowie przychodzą później    
8 2 A(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 3 E(1) - Język francuski, 18 Krzysztof Gajda  
10 3 E(1) - Język francuski, 18 Krzysztof Gajda  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1 N    
2 1 N    
       
Juliusz Kobylanka
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 Td(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 D(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 D(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 1 D(1) - Uczniowie przychodzą później    
5 1 D - Podstawy programowania, 212 Anetta Migas  
6 1 D(2) - Zastępstwo   połączenie grup Kc, s. K2
7 1 D(2) - Zastępstwo   połączenie grup z Gn, s. K2
8 2 D(2) - Pracownia systemów operacyjnych, K1 Marzena Krauze  
       
Joanna Wieczorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 Tf(1) - Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne, 222 Ilona Kaźmierczak  
8 4 Tf(1) - Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne, 123 Ilona Kaźmierczak  
       
Magdalena Wróbel-Krakowczyk
lekcja opis zastępca uwagi
2 Język angielski rozszerzony - Uczniowie przychodzą później    
3 2 E(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 E(1) - Uczniowie przychodzą później    
6 2 E(2) - Język angielski, K4 Grzegorz Dworok złączenie grup: WF
7 2 E - Zajęcia z wychowawcą, 17 Małgorzata Majewska za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 We Ilona Kaźmierczak  
4 2 N Grzegorz Buchta  
6 2 N Justyna Franiak  
       
Bogdan Zaparty
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 D(1) - Pracownia systemów operacyjnych, K2 Katarzyna Marecka j. polski
7 1 D(1) - Pracownia urządzeń techniki komputerowej, K2 Agnieszka Konopka matematyka
8 3 A - Informatyka, K2 Agnieszka Konopka matematyka
9 1 D - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 1 D(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
13 3 C(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 P Anetta Migas  
9 1 N Ewelina Jenczura  
10 1 N Anetta Migas  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN