Logo aktualności
Aktualności
Beata Buchta 16-06-2016

11 uczniów naszej szkoły z klasy 1tc i 2tc brało udział w II Edycji Konkursu Wiedzy O Rynku Pracy „Celuj w suk­ce­s”. Or­ga­ni­za­to­rem konkursu było CKZiU w Żorach. Te­ma­ty­ka dotyczyła zagadnień związanych z pla­no­wa­niem dro­gi ka­rie­ry za­wo­do­wej oraz po­zna­niem praw rzą­dzą­cych współ­cze­snym ryn­kiem pra­cy. Kon­kurs był dwu­eta­po­wy. Trój­ka lau­re­atów otrzymała smar­twat­che,  pozostali uczestnicy upominki. 1 miejsce zajął Przemysław Piecyk z klasy 1tc,  3 miejsce Mateusz Karwot z klasy 1tc. Osoby zainteresowane tematyką konkursu Czytaj dalej…

Beata Buchta 10-06-2016
Post Image

W kwietniu tego roku odbył się IV Ogólnopolski Turniej Szkół EKO organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: techniczno-inżynieryjnej, artystyczno-projektowej i przyrodniczo-leśnej. Do I-ego etapu przystąpiło dziesięcioro uczniów z naszej szkoły, dziewięć osób w kategorii techniczno-inżynieryjnej i jeden uczeń w kategorii artystyczno-projektowej. Polegał on na rozwiązania zdalnego testu z wiedzy odpowiedniej dla danej kategorii. Pięcioro uczniów zakwalifikowało się do II etapu, który polegał Czytaj dalej…

Beata Buchta 19-05-2016
Post Image

Piątek trzynastego szczęśliwym dniem dla…. Łukasza Janoty z klasy III Tb oraz grupy mechatroników z klasy III Tc. !!! W piątek 13. 05. 2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Festiwalu Młodych Naukowców organizowanym przez ZTZ w Rybniku. W kategorii urządzenia Łukasz Janota zajął I miejsce prezentując swoją drukarkę 3D i uniwersalną matrycę. W tym konkursie Łukasz wziął udział już po raz drugi i drugi raz WYGRAŁ! Z Rybnika Czytaj dalej…

Beata Buchta 30-04-2016
Post Image

W piątek 29 kwietnia pożegnaliśmy klasy czwarte. Odbyła się akademia, w czasie której najlepsi uczniowie otrzymali nagrody z rąk Dyrektora ZSBI. Uczniowie klas trzecich i młodszych przygotowali krótki występ dla swoich starszych kolegów. Po akademii uczniowie przeszli do sal gdzie wszyscy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa ukończenia technikum.                                             Czytaj dalej…

Projekty
Szkolne projekty