Logo aktualności
Aktualności
Beata Buchta 01-09-2016
Post Image

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pod wezwaniem Filipa i Jakuba. Mszę w intencji grona pedagogicznego i uczniów naszej szkoły odprawiło trzech księży katechetów.W krótkim kazaniu  nasz nowy katecheta ks. Tomasz powiedział:” Bóg daje człowiekowi różne talenty, każdemu na miarę jego możliwości. Każdy dostaje tyle ile jest w stanie rozwijać swoim życiem. Talenty mamy różne, ale Bóg wzywa nas do tego byśmy je pomnażali. Ale to wymaga naszego zaangażowania. Z tym Czytaj dalej…

Beata Buchta 10-08-2016
Post Image

Paweł Dzida – uczeń klasy 2Te, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” Żory – zdobył złoty medal w skoku w dal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się we Wrocławiu.  Skoczył 7,20 m czym pobił swój rekord życiowy.  

Beata Buchta 21-06-2016
Post Image

Na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły została odprawiona msza święta przez katechetów w Kościele św. Filipa i Jakuba. W czasie tej Mszy  podziękowaliśmy Bogu za czteroletnią pracę ks. Tadeusza Kuśki w naszej szkole. Po mszy uczniowie udali się do szkoły, aby odebrać świadectwa. Najlepsi uczniowie otrzymali też nagrody książkowe. Życzymy wszystkim udanych wakacji.         

Beata Buchta 16-06-2016

11 uczniów naszej szkoły z klasy 1tc i 2tc brało udział w II Edycji Konkursu Wiedzy O Rynku Pracy „Celuj w suk­ce­s”. Or­ga­ni­za­to­rem konkursu było CKZiU w Żorach. Te­ma­ty­ka dotyczyła zagadnień związanych z pla­no­wa­niem dro­gi ka­rie­ry za­wo­do­wej oraz po­zna­niem praw rzą­dzą­cych współ­cze­snym ryn­kiem pra­cy. Kon­kurs był dwu­eta­po­wy. Trój­ka lau­re­atów otrzymała smar­twat­che,  pozostali uczestnicy upominki. 1 miejsce zajął Przemysław Piecyk z klasy 1tc,  3 miejsce Mateusz Karwot z klasy 1tc. Osoby zainteresowane tematyką konkursu Czytaj dalej…

Projekty
Szkolne projekty