Logo aktualności
Aktualności
Beata Buchta 13-09-2017

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających kryteria: szczegóły

Beata Buchta 13-09-2017

PRACOWNIA MATEMATYKI i INFORMATYKI Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość” zapraszają uczniów klas IV-VII szk.podst., II–III gimnazjów i I szk. ponadgimnazjalnych do udziału w XXVI Wojewódzkim Konkursie Matematycznym Nudna Matematyka XXVI Wojewódzki Konkurs Matematyczny Nudna Matematyka

Beata Buchta 13-09-2017

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczneod 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie Czytaj dalej…

Beata Buchta 12-09-2017

Konkurs adresowany dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Współorganizator: „Gazeta Rybnicka” POBIERZ REGULAMIN Prace  zbieramy do: 31 października 2017 r. (wtorek). http://www.dkniewiadom.eu/wydarzenia/zobacz/XVI-Regionalny-Konkurs-Dziennikarski-Swiat-wedlug-ciebie/

Projekty
Szkolne projekty