Logo aktualności
Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych ogłasza nabór w roku szkolnym 2017/2018

Link do naboru

Technikum Nr 1-7 oddziałów:
l oddział- technik budownictwa
l oddział- technik informatyk
l oddział- technik geodeta
l oddział- technik elektryk
l oddział -technik mechatronik
l oddział -technik pojazdów samochodowych
l oddział -technik grafiki i poligrafii cyfrowej (technik cyfrowych procesów graficznych)
Szkoła Policealna Nr 1 – liczba oddziałów w zależności od zainteresowania młodzieży w następujących zawodach: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik, technik elektryk
Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych – liczba oddziałów w zależności od zainteresowania młodzieży w następujących zawodach: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik, technik elektryk

kryteria naboru

Projekty
Szkolne projekty