Logo aktualności
Rekrutacja2

Link do naboru

Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. M. Kopernika

Dane teleadresowe:
·adres: ul. Rybnicka 5, 44-240 Żory
·telefon: 32 43 42 944
·e-mail: zsbi@poczta.onet.pl
·strona internetowa: www.zsbi.pl
·https://www.facebook.com/zsbizory

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2018/2019:

♦ Technik robót wykończeniowych w budownictwie NOWOŚĆ uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie: wykonywanie robót tynkarskich, okładzinowych, podłogowych, malarskich  i tapeciarskich. Współpraca z firmą „Lindner” gwarantuje certyfikowane szkolenia praktyczne i praktyki zawodowe. Firma ta oferuje pracę absolwentom na budowach w Polsce i zagranicą.
♦ Technik budownictwa – uczniowie tworzą części składowe projektów budowlanych (rysunek architektoniczny i konstrukcyjny; sporządzają dokumentację kosztorysową i przetargową). Wykonują roboty zbrojarskie, tynkarskie, murarskie. Współpracują z firmami budowlanymi w regionie. Biorą udział w certyfikowanych szkoleniach praktycznych i praktykach zawodowych.
♦ Technik elektryk – uczniowie projektują, konstruują, montują, utrzymują w ruchu urządzenia elektryczne oraz systemy zasilane energią elektryczną. Do szkoły zgłaszają się regionalni pracodawcy poszukujący absolwentów. Zapewniają im doskonałe warunki pracy. Zdobyte w szkole uprawnienia umożliwiają prowadzenie własnej działalności gospodarczej .
♦ Technik geodeta – klasy współpracują z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach i wykładach,  obsługują nowoczesne przyrządy geodezyjne oraz wykonują pomiary w terenie przez cały rok, sporządzają mapy i plany geodezyjne.
♦ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – uczniowie zdobywają umiejętności dzięki bogatej bazie technicznej. Pracownie wyposażone są w tablety graficzne niezbędne w tworzeniu projektów wektorowych, wysokiej jakości monitory, maszyny i urządzenia do profesjonalnego druku oraz obróbki zdjęć np. ploter EPSON, drukarki, skanery, aparat fotograficzny ze statywem. Przewidziane są szkolenia w zakresie: Druku 3D, Animacji 3D oraz zajęcia artystyczne dla informatyków i grafików – Art For IT.
♦ Technik informatyk – uczniowie montują podzespoły komputerowe, konfigurują systemy operacyjne Windows, Linux i Windows Serwer. Tworzą strony internetowe z wykorzystaniem HTML, CSS, JS, PHP i SQL. Konfigurują i obsługują urządzenia sieciowe, uczestniczą w wycieczkach branżowych do firmy GOODRAM, i wykładach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
♦ Technik mechatronik – klasy współpracują z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. Nowy sprzęt gwarantuje uczniom zdobywanie umiejętności programowania sterowników, modelowania w programie AutoCAD, obsługę drukarek 3D. Dydaktyczna obrabiarka CNC stanowi nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające uczniom kształcenie i przygotowanie się do przyszłej pracy w zawodzie. Przewidziane są dodatkowe szkolenia w zakresie obsługi CNC i „Inżynierii projektowania 2D i 3D”.
♦ Technik pojazdów samochodowych – uczniowie będą rozwijać umiejętności praktyczne w nowo wybudowanej hali diagnostyki pojazdów samochodowych.  Zaplanowano  szkolenia, finansowane    w ramach środków unijnych –Zaawansowane regulacje geometrii zawieszenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. tuning samochodu”, „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”.

Przewidywane rozszerzenia od drugiego roku nauki obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, geografia. Wiodącym językiem obcym jest język angielski, który udoskonalany jest podczas dodatkowych, zawodowych lekcji języka. Drugi język (możliwość wyboru) to język francuski i język niemiecki.

Sukcesy i wyposażenie szkoły:

֍  Najlepsza szkoła techniczna w Żorach! W rankingu miesięcznika „Perspektywy” otrzymała tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2018”.

֍ Szkoła zapewnia uczniom nowoczesną, zmodernizowaną w 2018 r. bazę edukacyjno-techniczną. Kompleksowo wyposażone, certyfikowane pracownie zawodowe cechuje wysoki standard jakości i bezpieczeństwa.

֍  Co roku nasi uczniowie są laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.     Zdawalność  egzaminów maturalnych oraz  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie jest powyżej średniej krajowej.

֍ Szkoła współpracuje z instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami: „Lindner”, Politechnika Śląska w Gliwicach, Żorska Izba Gospodarcza ŻoRiG. 

֍ Realizuje projekty: „Kariera i kompetencje”, „Profi-Szkoła”, „FRSE- Inwestuj w siebie, inwestuj w przyszłość”. Doświadczenie zawodowe i umiejętności językowe uczniowie zdobywają w trakcie praktyk i staży zagranicznych. Finansowane ze środków unijnych działania potwierdzone są certyfikatami międzynarodowymi oraz dokumentem „Europass Mobilność”.

kryteria naboru

Projekty
Szkolne projekty