Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych | Opieka nad szkołami w ZSBI w roku szkolnym 2017/2018. 
Logo aktualności
Opieka nad szkołami w ZSBI w roku szkolnym 2017/2018.

 

TYP SZKOŁY
NAZWISKO
WICEDYREKTORA
Technikum Nr 1 W.Jokel
Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych
Szkoła Policealna Nr 1
Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych
D.Wolanin
Technikum Uzupełniające Nr 1

 

Projekty
Szkolne projekty