Logo aktualności
Struktura ZSBI
TYP
SZKOŁY
PODBUDOWA
PROGRAMOWA
SPECJALNOŚĆ
CZAS
TRWANIA
NAUKI
UZYSKANY
TYTUŁ
ZAWODOWY
Technikum Nr1
gimnazjum
-Technik budownictwa
-Technik drogownictwa
-Technik informatyk
-Technik geodeta
-Technik mechatronik
-Technik pojazdów samochodowych
-Technik cyfrowych procesów graficznych
4
-Technik budownictwa
-Technik drogownictwa
-Technik informatyk
-Technik geodeta
-Technik mechatronik
-Technik pojazdów samochodowych
-Technik cyfrowych procesów graficznych
Szkoła Policealna Nr1
szkoła średnia
-Technik informatyk
-Technik budownictwa
2
-Technik informatyk
-Technik budownictwa
Szkoła Policealna Nr1 dla Dorosłych
szkoła średnia
-Technik informatyk
-Technik budownictwa
2
-Technik informatyk
-Technik budownictwa
Technikum Uzupełniające Nr1 dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
-Technik budownictwa
-Technik mechanik
3
-Technik budownictwa
-Technik mechanik
Technikum Uzupełniające Nr1
szkoła zawodowa
-Technik budownictwa
-Technik mechanik
3
-Technik budownictwa
-Technik mechanik
Projekty
Szkolne projekty