Logo aktualności
Sposoby załatwiania spraw
SPRAWA MIEJSCE GODZINY KONTAKT
Zapisy do szkoły sekretariat 8.00 – 15.00 mgr A. Wojtowicz
inż. K. Brudny
Zaświadczenia
dla uczniów
sekretariat 8.00 – 15.00 mgr A. Wojtowicz
Rekrutacja sekretariat 8.00 – 15.00 mgr A. Wojtowicz
inż. K. Brudny
Przyjmowanie rodziców Indywidualnie z wychowawcami
Wynajem sali
gimnastycznej
sekretariat 8.00 – 15.00 Tel./fax 4342626
Tel. 4342944
dyr. mgr M. Cębrzyna
Sprawy kadrowe sekretariat 8.00 – 15.00 inż. K. Brudny
Zaświadczenia
o zatrudnieniu
sekretariat 8.00 – 15.00 inż. K. Brudny
Inne sekretariat 8.00 – 15.00 Tel./fax 4342626
Tel. 4342944
mgr A. Wojtowicz
inż. K. Brudny
Duplikaty świadectw sekretariat 8.00 – 15.00 mgr A. Wojtowicz
Stypendia księgowość 8.00 – 12.00 mgr B. Sendlewska – Topolewska
Zaświadczenia
o dochodach
księgowość 8.00 – 15.00 mgr B. Sendlewska – Topolewska
Projekty
Szkolne projekty