Logo aktualności
Informacje ogólne

Budynek szkoły i przyległe tereny zajmują działkę stanowiącą własność Skarbu Państwa.

W budynku szkoły znajduje się:

– 20 sal lekcyjnych
– 4 pracownie komputerowe
– gabinet dyrektora i wicedyrektorów
– sekretariat
– księgowość
– biblioteka
– szatnia
– siłownia
– 2 sale gimnastyczne
– gabinet pielęgniarki
– gabinet pedagoga
– pokój nauczycielski
– gabinety nauczycieli
– archiwum

Tereny sportowe wokół szkoły obejmują:

– boisko szkolne
– bieżnia
– skocznia do skoków w dal

Projekty
Szkolne projekty