Logo aktualności
Historia szkoły

Dzień 01.09.1975 był dla 952 uczniów i  23 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano-Usługowych w Żorach dniem niezwykle uroczystym. Oddanie szkoły stało się możliwe dzięki współpracy zakładów:  „Peberow”, Elrow”,„Fadom” oraz  żorskich rzemieślników. Dyrektorem szkoły został mgr Paweł Lokaj .

hist

W roku szkolnym 1975/76 uruchomiono Technikum Budowlane dla Dorosłych, w związku z tym zajęcia dydaktyczne musiały odbywać się od godz.7: 00 do godz. 19: 00. Szkoła rozrastała się, przybywało uczniów, oddziałów klasowych, nauczycieli. Robiło się coraz ciaśniej. Kiedy dyrektorem został mgr Józef Chmiel, zaczął się w szkole okres modernizacji. Szkoła wzbogaciła się o 2 sale lekcyjne, drugą salę gimnastyczną. Dyrektor zabiegał o otwarcie technikum Budowlanego na podbudowie ZSZ, co udało się zrealizować w 1982r. Ambicją dyrektora było zorganizowanie technikum 5-letniego. W marcu 1985r. rozpoczęły się prace budowlane, a już 15 września tego samego roku rozpoczęły się zajęcia w 8 nowych salach lekcyjnych. W podobnym tempie odbudowano boisko szkolne – już w 1986r. mogły się na nim odbywać zajęcia sportowe. W roku 1991 powstają pracownia komputerowe wyposażona w komputery IBM a we wrześniu 1992r. naukę rozpoczynają pierwsi słuchacze Policealnego Studium Zawodowego na kierunku technik informatyk, w roku 2000 powstaje w ZSB-U filia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

1.09.2002r. schedę po swoim poprzedniku przejął dotychczasowy wicedyrektor  mgr Mirosław Cębrzyna, który pełni tę funkcję do dziś. Wraz z rozpoczęciem jego kadencji i wchodzącą do szkół średnich reformą szkolnictwa otwarto nowy typ szkoły- liceum profilowane o profilach: kształtowanie środowiska, zarządzanie informacją, elektronicznym, transportowo-spedycyjny. Rozpoczęły też naukę pierwsze 4 klasy technikum 4-letniego o specjalności technik budownictwa. W roku 2003 zakończyły naukę ostatnie klasy szkoły zawodowej a 2006r. ostatnie klasy technikum pięcioletniego.

Reforma szkolnictwa nastawiona na kształcenie ogólne nie wytrzymuje próby czasu i w roku 2010 szkołę opuszcza ostatnia klasa liceum profilowanego. Obecnie w ZSB-I istnieją klasy kształcące zawodowców z tytułem technika.

Szkoła od 1975 roku ulega ciągłym przeobrażeniom, zmiana kierunków i profilów zawodowych wymusza zmianę nazwy. Decyzją Rady Miasta w Żorach z roku 2006 nazwa szkoły Zespół Szkół Budowlano- Usługowych została zmieniona na Zespół Szkół Budowlano- Informatycznych.

W roku 2006 szkoła obchodzi 30-lecie istnienia, w tym samym roku w demokratycznym referendum, w którym udział biorą uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice, wybrano patrona.

Od 20 maja 2006r. Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych w Żorach nosi imię Mikołaja Kopernika. Rada Rodziców przy ZSBI w Żorach funduje szkole sztandar. Od roku 2006 poczet uczniowski z godnością reprezentuje szkołę na uroczystościach miejskich i szkolnych.

Zarządzający szkołą realizują zapotrzebowanie rynków edukacyjnych i zawodowych otwierając nowe kierunki. W sześciu klasach pierwszych kształcimy budowlańców, geodetów, grafików komputerowych, mechatroników, informatyków, elektryków, mechaników. W szkole powstają doskonale wyposażone pracownie, które umożliwiają przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych w poszczególnych zawodach.  Pomimo niżu demograficznego w szkole uczy się rekordowa liczba uczniów i podobnie jak w 1975 roku pracujemy od 8.00 do 18.00.

Aktualnie w szkole zatrudnionych jest 54 nauczycieli, 12 pracowników administracji i obsługi. Pracę dyrektora wspiera 2 wicedyrektorów: mgr inż. Barbara Przywara i mgr inż. Dawid Wolanin, który w grudniu 2014r. zastąpił długoletniego wicedyrektora Fryderyka Kwietnia. W 2014r. na zasłużoną emeryturę odszedł również inż. Hubert Szlezinger (długoletni wicedyrektor, związany ze szkołą od samego początku).

Nauczyciele pracują w kilku zespołach przedmiotowych:

Pedagog szkolny: Jokel Waldemar.

Zespół humanistów:  Herrmann Bożena, Kiełkowska Monika, Kobiałko Henryk, Klemens Elżbieta, Konarzewska Olga, Ledwoń Marzena, Zaporowska Katarzyna, Kuśka Tadeusz, Malinowski Przemysław, Niewęgłowski Marek.

Zespół języków obcych: Józefara Grażyna, Migas Anetta, Nowok Anna, Polok Aneta, Szczepańska Anna, Świgoń Ewa.

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: Buchta Beata, Buchta Grzegorz, Dżaluk Barbara, Gmerek – Smołka Agnieszka, Gryta Lidia, Robak Weronika, Przywara Barbara, Wesoły Agnieszka.

Zespół wychowania fizycznego: Benisz Sonia, Cębrzyna Mirosław, Dworok Grzegorz, Kaziród Edyta, Śliwka Tomasz.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych: Brząkalik Barbara, Buchta Beata, Gajda Krzysztof, Gandor Przemiła,  Grynicka Barbara, Gwóźdź Jan, Kaźmierczak Ilona, Kobylanka Juliusz, Kozdoń – Majdzik Alina, Krauze Marzena, Kwiecień Fryderyk, Majdzik Piotr, Maryjosz Katarzyna, Minecka Joanna, Osiński Robert, Pala Piotr, Podleśny Tomasz, Sedivy Beata, Sobik-Molitor Barbara, Sodzawiczny Mariola, Strączek Mirosława, Tlołka Aleksander, Wolanin Dawid.

Pracownicy administracji: Sendlewska – Topolewska Beata, Brudny Katarzyna, Wojtowicz Aleksandra.

Pracownicy obsługi: Pałka Karina, Kokot Renata, Barszcz Aurelia, Stępień Bożena, Wilczek Adam, Kiepura Joanna, Szewczyk Barbara, Pastuszka Joanna, Wałach Katarzyna.

Projekty
Szkolne projekty