Logo aktualności
Nauczyciele

Język polski:

Bożena Herrmann
Olga Konarzewska
Marzena Ledwoń
Katarzyna Maryjosz
Małgorzata Majewska

Języki obce:
Grażyna Józefara
Anetta Migas
Anna Nowok
Luiza Peła
Aneta Polok
Anna Szczepańska

Matematyka:

Beata Buchta
Grzegorz Buchta
Barbara Dżaluk
Barbara Przywara
Mirosława Strączek

Chemia:

Barbara Przywara

Fizyka:

Weronika Robak
Agnieszka Gmerek-Smołka
Tadeusz Szczypka

Geografia:

Lidia Gryta
Monika Kiełkowska

Biologia:

Marzena Kowalczyk-Raczek

Przedmioty ekonomiczne:

Przemiła Gandor

Historia i WOS:

Monika Kiełkowska
Henryk Kobiałko

Przedmioty budowlane:

Barbara Brząkalik
Ilona Kaźmierczak
Mariola Sodzawiczny
Mirosława Strączek
Dawid Wolanin

Przedmioty geodezyjne:

Anna Gorol
Katarzyna Kaczmarek 
Marcela Odrobińska
Justyna Orwat
Joanna Wieczorek 

Przedmioty informatyczne:

Barbara Brząkalik
Beata Buchta
Julita Kaczkowska
Juliusz Kobylanka
Olga Konarzewska
Marzena Krauze
Bogusław Kuczek
Katarzyna Maryjosz
Tomasz Podleśny
Beata Sedivy
Mariola Sodzawiczny

Przedmioty mechaniczne:

Dominik Chmiel
Fryderyk Kwiecień
Piotr Pala
Tomasz Podleśny

Przedmioty elektryczne i mechatroniczne:

Anna Barwińska
Krzysztof Gajda
Przemiła Gandor
Piotr Majdzik
Michał Weczerek
Robert Osiński
Weronika Robak
Beata Sedivy
Aleksander Tlołka

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Grzegorz Dworok

Wychowanie fizyczne:

Sonia Benisz
Mirosław Cębrzyna
Grzegorz Dworok
Edyta Kaziród
Tomasz Śliwka

Religia:

Dawid Dyrcz
Krystian Łagowski
Tomasz Rowiński

Projekty
Szkolne projekty