Logo aktualności
Rekrutacja

Link do naboru                 e-mail: zsbi@poczta.onet.pl                         https://www.facebook.com/zsbizory

wykonuje projekty budowlano- architektoniczne
sporządza dokumentację kosztorysową i przetargową
wykonuje roboty zbrojarskie, tynkarskie, murarskie

         Zatrudnienie:
przedsiębiorstwa  budowlane i wytwórnie prefabrykatów
państwowy nadzór budowlany i administracje budynków
biura projektowe (jako asystent projektanta)
własna firma budowlana realizująca zlecenia

wykonuje i konserwuje instalacje elektryczne
instaluje i obsługuje maszyny i urządzenia elektryczne
instaluje i obsługuje aparaturę sterującą i pomiarową
diagnozuje stan układów i urządzeń elektrycznych
planuje i nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej

         Zatrudnienie:
firmy świadczące usługi elektryczne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw
fabryki produkujące sprzęt elektroniczny, elektrowniach
różnego typu elektrownie
własna działalność gospodarcza realizująca zlecenia

projektuje logotypy
tworzy retusze i obrabia fotografie cyfrowe
tworzy publikacje, animacje i prezentacje multimedialne
projektuje i publikuje strony internetowe,
obsługuje maszyny do druku cyfrowego, drukarki 3D

         Zatrudnienie:
 drukarnie
 redakcje czasopism
 zakłady fotograficzne
 agencje PR i reklamowe
własna działalność gospodarcza  realizująca zlecenia

dostarcza niezbędnych danych do wykonania różnego rodzaju map
dokonuje pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli
wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną

         Zatrudnienie:
firmy geodezyjne, budowlane i  górnicze
jednostki administracji  rządowej i samorządowej
własna firma geodezyjna realizująca zlecenia

naprawia i diagnozuje usterki sprzętu komputerowego
projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe
administruje sieciowe systemy operacyjne, strony i aplikacje
projektuje  i administruje bazy danych
tworzy i administruje strony internetowe

         Zatrudnienie:
firmy wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
przedsiębiorstwa  wdrażających systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją
biura projektowe, firmy konsultingowe, banki , urzędy administracyjne
firmy obsługujące globalne systemy  informatyczne  ( np. Facebook czy Google)
własna firma realizujące zlecania

projektuje i serwisuje układy sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych (mechanicznych i elektronicznych)
obsługuje linie przemysłowe i produkcyjne
obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie CNC
montuje, demontuje, konserwuje urządzenia i systemy mechatroniczne
projektuje i serwisuje siłownie i ciepłownie przydomowych sieci energetycznych

         Zatrudnienie:
 zakłady prowadzące usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
hale produkcyjne na stanowiskach  technologa lub operatora obrabiarek CNC
stacje badawcze i laboratoria wykorzystujące systemy mechatroniczne

dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów, ustala przyczyny niesprawności oraz sposób naprawy
naprawia pojazdy samochodowe
kieruje pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

         Zatrudnienie:
stacje obsługi  i kontroli pojazdów samochodowych
zakłady produkujące pojazdy samochodowe
przedsiębiorstwa  transportu samochodowego
własna działalność gospodarcza realizująca zlecenia

montuje systemy suchej zabudowy
wykonuje roboty malarskie tapeciarskie, posadzkarskie, okładzinowe
organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe w budownictwie
sporządza kosztorysy robót wykończeniowych w budownictwie

         Zatrudnienie:
przedsiębiorstwa  prowadzące kompleksowe usługi budowlane
małe i średnie przedsiębiorstwa  prowadzące  usługi remontowo-budowlane
zakłady rzemieślnicze
własna firma budowlana realizująca zlecenia

Projekty
Szkolne projekty