Logo aktualności
Rada rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Skład Zarządu Rady Rodziców:
1. przewodniczący – pan Grzegorz Pitlok (kl. II Te)
2. skarbnik – pani Mirosława Gładysz (kl. II Ta)
3. sekretarz – pani Ewa Walendziak   (kl. IV Td)
4. członkowie zarządu:

– pan Grzegorz Wróbel    (kl. II Tc)
– pan 2. Grzegorz Szymczak     (kl. I Te)


Komisja rewizyjna

1. przewodniczący – pan Konrad Chodakowski (kl. IV Tc)
2. z-ca przewodniczącego – pani Aleksandra Sibińska    (kl. IVTf)
2. członek – pani Izabela Głowacka    (kl. III Ta)


KONTO RADY RODZICÓW:
69845600092001002431460001
Wpłata z dopiskiem: Rada Rodziców – darowizna na rzecz szkoły i klasa do której uczęszcza wychowanek

adres e-mail: radarodzicow.zsbi@gmail.com


Pani skarbnik będzie pełniła dyżury

Projekty
Szkolne projekty