Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych | Rada rodziców 
Logo aktualności
Rada rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Skład Zarządu Rady Rodziców:
1. przewodniczący – pan Grzegorz Pitlok (kl. I Te)
2. skarbnik – pani Mirosława Gładysz (kl. I Ta)
3. sekretarz – pani Ewa Walendziak   (kl. III Td)
4. członkowie zarządu:

– pan Grzegorz Wróbel    (kl. I Tc)
– pan Krzysztof Krakowski    (kl. II Tb)


Komisja rewizyjna

1. przewodniczący – pan Adam Grzesiak (kl. IV Tc)
2. z-ca przewodniczącego – pani Aleksandra Sibińska    (kl. IIITf)
2. członek – pani Izabela Głowacka    (kl. II Ta)


KONTO RADY RODZICÓW:
69845600092001002431460001
Wpłata z dopiskiem: Rada Rodziców – darowizna na rzecz szkoły


Pani skarbnik będzie pełniła dyżury

Projekty
Szkolne projekty