Logo aktualności
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r.(Dz. U. 2015 poz.719) został przedstawiony i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby.

Projekty
Szkolne projekty