Logo aktualności
Ubezpieczenie

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA NNW uczniów na rok szkolny 2016/2017.

Uczeń, który opłacił składkę na ubezpieczenie NNW w celu uzyskania odszkodowania po zakończeniu leczenia powinien zgłosić się w sekretariacie szkoły i odebrać wniosek. Ogólne warunki ubezpieczenia zawiera załącznik nr 1, natomiast odstępstwa od OWU i opcje dodatkowe – rozszerzone zawiera załącznik nr 2. Wszystkie dokumenty dostępne są również do wglądu w sekretariacie szkoły.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Projekty
Szkolne projekty