Logo aktualności
Aktualności
Beata Buchta 19-03-2019

 „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” RPLS.11.02.03-24-0813/17 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 ZAPRASZAMY uczniów/uczennice zakwalifikowanych do PROJEKTU z przedstawicielem  firmy Syntea S.A. Spotkanie odbędzie się w środę 20 marca br.  o godzinie 9.50 w sali nr 220 Czytaj dalej…

Beata Buchta 17-03-2019

Serdecznie zapraszamy absolwentów gimnazjów i  szkół podstawowych  oraz ich rodziców: 21. marca 2019 r. od 8.00- 13.00 i od 17.00 do 18.00 22. marca 2019 r. od 8.00- 13.00

Beata Buchta 11-03-2019

Turniej o Mistrzostwo Szkoły w ulicznej koszykówce w grze jeden na jednego. Turniej odbędzie się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek) od godziny 16. Mecze rozgrywane będą na połowie boiska do koszykówki w sali gimnastycznej, a czas ich trwania zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych zawodników (między 5 a 10 minut). Zapisy do udziału w turnieju do 21 marca w gabinecie wf.

Beata Buchta 06-01-2019
Post Image

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 1. W ramach projektu przewidziano: ♥ doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, ♥ doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, ♥ kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie ICT –  zajęcia ICT DIGCOMP, Microsoft Office i Adobe oraz umiejętności językowych- zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego Czytaj dalej…

Projekty
Szkolne projekty