Logo aktualności
Aktualności
Beata Buchta 08-02-2019
Post Image

Miłego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych. zalecenia Wojewody Śląskiego

Beata Buchta 30-01-2019

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna Czytaj dalej…

Beata Buchta 27-01-2019

Od  29 stycznia 2019 r. kontynuowane będą zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” RPLS.11.02.03-24-0813/17 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 Zajęcia będą odbywać się  wg harmonogramu: Czytaj dalej…

Beata Buchta 23-01-2019
Post Image

Kurs „Animacja 3D” w ramach projektu „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” właśnie wystartował.   Terminy kursu sali K2: 19 styczeń i 26 styczeń 2019 (soboty) 11,12,13 luty 2019 (poniedziałek – środa)

Projekty
Szkolne projekty