Logo aktualności
Aktualności
Beata Buchta 22-09-2018

1.ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE 30 WRZEŚNIA TO NIEDZIELA, PRZEDŁUŻAMY TERMIN ODDAWANIA PREZENTACJI DO 02 PAŹDZIERNIKA. 2.Maksymalna liczba slajdów – 20, długość filmiku- 5 minut. Proszę się koncentrować na xx – leciu międzywojennym i kulturze, obyczajach. 3.Gotową pracę oddawać proszę na pendrive pani K. Maryjosz, M.Ledwoń, M. Kiełkowskiej lub panu H. Kobiałce. 4.Osoby, które przygotują prezentację, nawet jeśli ich klasa nie przejdzie do drugiego etapu, otrzymają punkty oraz ocenę z Czytaj dalej…

Beata Buchta 20-09-2018

Uczniowie, którzy będą ubezpieczać się grupowo w firmie Compensa, organizowanym przez Radę Rodziców mają możliwość wpłat w: najbliższą ŚRODĘ (tj. 26 września br.) w godzinach: 9.00 – 10.00 w sali 10, 11.00 – 12.00 w sali 10 oraz CZWARTEK (tj. 27 września br.) w godzinach 13.00 – 14.30 w sali 10 Składka 45 złotych. Rada Rodziców ZSB-I Ubezpieczenie 2018/2019

Beata Buchta 14-09-2018

ETAP I  (14 – 17 września) Przedstawiciele klas losują mniejszość narodową, grupę etniczną lub zamieszkującą jakiś teren Polski (każdą dwie klasy) spośród: a. Ukraińcy b. Białorusini c. Litwini d. Żydzi e. Ślązacy f. Niemcy g. Łemkowie h. Romowie i. Tatarzy j. Kaszubi k. Czesi Wyznaczenie uczniów do zrobienia prezentacji na temat wylosowanej mniejszości lub grupy etnicznej. Wyniki prac zostaną upublicznione w zakładce na stronie internetowej i na Facebooku. (do 30 Czytaj dalej…

Beata Buchta 14-09-2018

We wtorek 9 października 2018 r. w godz. 8.30 – 12.30 odbędzie się w małej sali gimnastycznej pierwsza w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa. Zapraszamy do udziału w tej akcji zdrowych pełnoletnich uczniów, pracowników, rodziców i inne osoby chętne, które chcą się podzielić darem serca z potrzebującymi. Zapisy przyjmują panie Anna Szczepańska i Barbara Przywara. Następna akcja planowana jest na koniec marca.

Projekty
Szkolne projekty